slide bg

 

Aktywność i angażowanie

Rozwój poznawczy

Bezpieczeństwo

Powinnością opiekuna jest tworzenie warunków umożliwiających dziecku podejmowanie różnych form aktywności oraz angażowanie się w budowanie relacji z dzieckiem i rodzicem. Niezbędnym elementem jest, przede wszystkim znajomość i rozumienie potrzeb dziecka.

Środowisko dziecka powinno być z jednej strony stabilne – aby dziecko mogło się do niego przyzwyczaić i zapamiętać, a z drugiej strony wystarczająco różnorodne, aby pobudzać dziecko do rozwoju i poznawania nowych rzeczy i czynności.

Każde dziecko przeżywa w pewnych okresach życia niepokoje i smutki, z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić i potrzebuje umiejętnej pomocy dorosłych. Jeżeli dziecko czuje, że jest kochane, to zaspokojona jest jego podstawowa potrzeba – potrzeba poczucia bezpieczeństwa.